Disclaimer

Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 20-7-2023

Deze website wordt beheerd door Flikweert Vision Technologies BV. Door gebruik te maken van deze website, stemt u in met de onderstaande voorwaarden en bepalingen. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van onze website.

 1. Algemeen
  De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatieve doeleinden. We doen ons best om ervoor te zorgen dat de informatie juist en up-to-date is, maar we kunnen geen garanties geven met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of actualiteit van de verstrekte informatie.
 2. Gebruik van de inhoud
  De inhoud van deze website is alleen voor uw eigen persoonlijke en niet-commerciële gebruik. Het is niet toegestaan om de inhoud te kopiëren, reproduceren, wijzigen, distribueren, weergeven, uitvoeren, publiceren, licentiëren, creëren van afgeleide werken, overdragen of verkopen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
 3. Externe links
  Onze website kan links bevatten naar externe websites die niet onder onze controle vallen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of enige schade of verlies veroorzaakt door het gebruik ervan. Het volgen van externe links is op eigen risico.
 4. Intellectuele eigendom
  Alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website zijn het eigendom van Flikweert Vision Technologies BV tenzij anders vermeld. Het gebruik van onze handelsmerken, logo’s of andere materialen voor welk doel dan ook is ten strengste verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
 5. Wijzigingen
  We behouden ons het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op updates.
 6. Aansprakelijkheid
  In geen geval zijn wij aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of exemplarische schade die voortvloeit uit uw gebruik van deze website of enige informatie die hierin wordt verstrekt.
 7. Jurisdictie
  Deze disclaimer wordt beheerst door de wetten van Rechtbank Zeeland- West-Brabant. Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Rechtbank Zeeland West-Brabant.

Als u vragen heeft over deze disclaimer, neem dan contact met ons op via info@flikweertvision.nl